Inozemna sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Stranica:
130.
Autor/i:
Sažetak:

I Porezno pravo – porez na dohodak

  • Mito primljeno od trećih osoba kao drugi dohodak

II Porezno pravo – porezno savjetovanje

  • Porezno savjetovanje iz drugih država članica

III Radno pravo

  • Kolektivno otkazivanje
Hashtags: