Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
119.
Autor/i:
Sažetak:


 I Obvezno pravo
Opasna stvar - pretpostavka uzročnosti (čl. 173. ZOO-a/91)
•    Šteta nastala u vezi s opasnom stvarju smatra se da potječe od te stvari, izuzev ako se dokaže da ona nije bila uzrok štete 
Opasna stvar (čl. 173. ZOO-a/91) 
•    Nagorjelo stablo drveta može biti, s obzirom na svoj položaj, opasna star
Novčana naknada nematerijalne štete (čl. 200. ZOO-a/91)
Pravno priznati oblici nematerijalne štete samo su oni koje određuje zakon
Stjecanje bez osnove (čl. 210. ZOO-a/91)
•    Da bi se radilo o institutu stjecanja bez osnove potrebno je da je osoba od koje se zahtijeva vraćanje nešto stekla i što bi morala vratiti
Oblici naknade štete (čl. 21. ZM-a i čl. 1099. ZOO-a/05)
•    U slučaju povrede prava osobnosti prouzročene putem tiska isključeno je popravljanje štete objavljivanjem presude

II Radno pravo
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 102. ZR-a/95)
•    Ako radnik pretrpi štetu na radu, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 15. ZZR-a)
•    Poslodavac odgovara zaposleniku za štetu uzrokovanu ozljedom na radu po načelu objektivne odgovornosti
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (čl. 107. ZR-a/09)
•    Odbijanje postupanja radnika po nalozima pretpostavljenoga predstavlja opravdani razlog za otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)
•    Odbijanje obavljanja poslova koje radnik prema ugovoru o radu nije u obvezi obavljati, nije povreda obveze iz radnog odnosa
Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)
•    Za dopušteni izvanredni otkaz ugovora o radu dovoljno je utvrditi da je poslodavac zbog određenog ponašanja radnika opravdano izgubio povjerenje u radnika

III Nasljedno pravo
Povrat dara u ostavinu radi namirenja nužnog dijela (čl. 33. ZN-a/71)
•    U ostavinskom postupku odlučuje se o vraćanju dara za slučaj povrede nužnog dijela nasljedstva, ali ako između nasljednika o tome postoji spor takav se zahtjev ostvaruje u parnici
Imovina koja se izdvaja iz ostavine (čl. 75. ZN-a)
•    Pravo potomaka za izdvajanje imovine iz ostavine temelji se na činjenici da je potomak živio zajedno s ostaviteljem u zajednici i da je svojim radom i davanjima pridonio da se ostaviteljeva imovina poveća 
Ustupanje i raspodjela imovine za života (čl. 105. ZN-a)
•    Ustup i raspodjela imovine valjani su samo ako su se s time suglasila sva djeca i ostali potomci ustupiteljevi koji su po zakonu pozvani naslijediti ga
Upućivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine (čl. 224. ZN-a)
•    Sud će prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu ako su između stranaka ostavinskog postupka sporne činjenice o kojima ovisi sastav ostavine
Naknadno pronađena imovina (čl. 234. ZN-a)
•    Ako se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađe imovina koja nije obuhvaćena tim rješenjem, sud će ovu imovinu novim rješenjem rasporediti na temelju prije donesenog rješenja o nasljeđivanju

IV Prekršajno pravo
Primjena blažeg propisa
•    Ako se nakon počinjenja prekršaja propis jedanput ili više puta izmijeni, obvezno će se primijeniti propis koji je blaži za počinitelja
Dužnost utvrđivanja svih važnih činjenica
•    Prvostupanjsko tijelo s jednakom pažnjom utvrđuje činjenice koje terete okrivljenika i koje mu idu u korist
Odlučivanje o zahtjevu za obnovu postupka
•    Protiv pravomoćne presude osuđenik ima pravo na podnošenje zahtjeva za obnovu postupka kada smatra da za to postoje razlozi i prvostupanjski sud to pravo osuđeniku

Hashtags: