Prikaz novela Zakona o tržištu kapitala

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Prikaz novela Zakona o tržištu kapitala
Stranica:
34.
Autor/i:
Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ
Tina Marfan , mag. iur. et struc. spec. oec.
Sažetak:

U Republici Hrvatskoj je 28. srpnja 2008. godine donesen Zakon o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08., 146/08., 74/09., 54/13., 159/13., 18/15. i 110/15. - dalje: ZTK), s tim da se zadnja izmjena i dopuna ZTK-a (Nar. nov., br. 110/15.) odnosi na usklađenje ZTK-a s Direktivom 2013/50/EU, a koja je donesena s ciljem uspostavljanja pravnog okvira za područje financijskog izvještavanja izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, područje administrativnih mjera i sankcija te transparentnost u pogledu objave korporativnog vlasništva. Autori u nastavku članka navode promjene koje donosi zadnja izmjena ZTK-a.
1. Uvod
2. Opseg izmjena i dopuna ZTK-a
3. Izmjene i dopune ZTK-a vezane za objavljivanje informacija i izdavateljima vrijednosnih papira 
4. Izmjene i dopune prekršajnih odredaba 
5. Zaključak

Hashtags: