Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja za 2016. godinu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja za 2016. godinu
Stranica:
12.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Sažetak:

Prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu od 1. siječnja 2015., propisane su određene izmjene u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja.
Iako su neke izmijenjene zakonske odredbe u primjeni od početka 2015., i to promjena načina oporezivanja i obvezni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak te vođenje posebne evidencije o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine, druge izmijenjene odredbe navedenih propisa stupile su na snagu 1. siječnja 2016., a odnose se na: obvezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak podnošenjem godišnje porezne prijave, uplati razlike godišnjega paušalnog poreza s danom podnošenja obrasca PO-SD, novog načina utvrđivanja predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te uvođenja obveze podnošenja obrasca JOPPD radi obračunavanja i plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.
No, 24. prosinca 2015. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim je propisano da se mijenjaju obrazac DOH i Prilog UPO te popis dugotrajne imovine – obrazac DI, a koji su fizičke osobe u izmijenjenom obliku obvezne primjenjivati u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza za 2015.
Više o navedenom može se pročitati u nastavku članka.
1. Uvod
2. Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti
3. Obvezna promjena načina oporezivanja od 1. siječnja 2016.
4. Obvezna dostava pisanog izvješća o promjeni načina oporezivanja
5. Iskazivanje primitaka po osnovi državnih pomoći i poticaja u poslovnim knjigama
6. Plaćanje poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi
7. Ukidanje rješenja o mjesečnom predujmu poreza na dohodak od samostalne djelatnosti 
8. Utvrđivanje dohotka u slučaju nastavka poslovanja
9. Promjene u povećanju osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji
10. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
11. Ukidanje rješenja PU o utvrđivanju obveze doprinosa za osiguranike koji obavljaju samostalnu djelatnost
12. Zaključne napomene

Hashtags: