Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava
Stranica:
82.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Oporezivanje PDV-om popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama
 • Obveza plaćanja poreza nakon prestanka prava građenja koji je Grad dao trgovačkom društvu 
 • Ulaganje u tuđu nekretninu 
 • Pravo na odbitak pretporeza – proizvodnja i trgovina investicijskim zlatom
 • Porezni tretman usluge vođenja broda
 • Opskrba plinom – nastanak porezne obveze
 • Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila
 • Financijski doprinos iz Fonda solidarnosti Europske unije
 • Porezni tretman kotizacije
 • Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
 • Razmjena dobara na “buvljaku”


II. Porez na promet nekretnina

 • Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Porez na promet nekretnina kod zamjene nekretnina i kupnje nekretnine kojom građanin rješava svoje stambeno pitanje

III. Porez na dohodak

 • Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu
 • Isplata oporezivog primitka nakon izvršenog godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada

IV Drugi porezi, pristojbe i davanja

 • Mišljenje o ostvarivanju prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (potvrđivanje odgovarajućeg obrasca „Zahtjeva“ i izdavanje potvrde o rezidentnosti) 
 • Utvrđivanje porezne osnovice kod oporezivanja naslijeđenih poslovnih udjela
 • Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem Obrasca OPZ-STAT-1 

V. Doprinosi za obvezna osiguranja

 • Korisnik obiteljske mirovine u smislu odredbi Zakona o doprinosima 

 

Hashtags: