Obveze pisarnice na početku kalendarske godine

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Obveze pisarnice na početku kalendarske godine
Stranica:
67.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Sažetak:

Početak kalendarske godine, osim što u nas predstavlja i početak poslovne godine, vrijeme je kada državna tijela i ostala tijela s javnim ovlastima moraju ispuniti i obveze u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju.

S obzirom na to da u nas danas postoji sve više tijela koja su obveznici primjene formalnih pravila uredskog poslovanja, jer su na njih prenesene određene javne ovlasti, ukratko ćemo navesti obveze tih tijela i organizaciju vezanu za početak kalendarske godine.

1. Općenito o uredskom poslovanju
2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
3. Određivanje klase predmeta
4. Određivanje urudžbenog broja
5. Zaključivanje i uvezivanje upisnika i urudžbenog zapisnika
6. Primjeri za vježbu

Hashtags: