Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi
Stranica:
30.
Autor/i:
Tino BEGO , dipl. iur.
Sažetak:

Poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu skrivljenim ponašanjem radnika ako radnik ne postupa prema uputama poslodavca, odnosno ako krši obveze iz radnog odnosa, jer je radnik obvezan osobno obavljati preuzeti posao, i to prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada. Prilikom otkazivanja ugovora o radu, poslodavac je obvezan pridržavati se uvjeta na zakonom propisani način.
1. Uvod
2. Zabrana otkazivanja
3. Kršenje obveza iz radnog odnosa
4. Obveze poslodavca
5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
6. Umjesto zaključka

Hashtags: