Boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima
Stranica:
22.
Autor/i:
Tino BEGO , dipl. iur.
Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:


Zakonom o strancima propisan je način reguliraju boravka i rada stranaca te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji osnuju trgovačko društvo u RH i koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima i uvjeti za rad ključnom osoblju. Autori u nastavku članka navode uvjete koje stranac osnivač i stranac u svojstvu ključnog osoblja u trgovačkom društvu mora ispuniti te koje imaju obveze u odnosu na prijavu na obvezna osiguranja.
1. Uvod
2. Pojam i osnivanje trgovačkog društva
3. Prethodne radnje za osnivanje trgovačkog društva
4. Obvezna osiguranja članova uprave
5. Dozvola za boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima
6. Zaključak

Hashtags: