Pravo i porezi

Faktoring – pravna narav, specifičnosti, forfait
pip - 8.2007, str. 3
Socijalni kriteriji u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
pip - 8.2007, str. 10
Građanskopravna odgovornost za štete nastale zbog liječničke greške (II.)
pip - 8.2007, str. 14
Zastara zahtjeva za naknadu svota isplaćenih osiguraniku za štetu prouzročenu kaznenim djelom
pip - 8.2007, str. 25
Pružanje usluga u turizmu prema novom zakonu
pip - 8.2007, str. 27
Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
pip - 8.2007, str. 38
Statut udruge
pip - 8.2007, str. 44
O mirenju u hrvatskom i europskom pravu
pip - 8.2007, str. 54
Suvremeni sustavi financiranja crkve na primjeru crkvenog poreza u Njemačkoj
pip - 8.2007, str. 58
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 8.2007, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 8.2007, str. 76
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 8.2007, str. 80
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 8.2007, str. 85
Središnji državni ured za upravu
pip - 8.2007, str. 89
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 8.2007, str. 90
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 8.2007, str. 91
Obvezno pravo
pip - 8.2007, str. 94
Stvarno pravo
pip - 8.2007, str. 94
Pravo trgovačkih društava
pip - 8.2007, str. 95
Radno pravo
pip - 8.2007, str. 96
Sudski postupci
pip - 8.2007, str. 97
Parnični postupak
pip - 8.2007, str. 98
Ovršno pravo
pip - 8.2007, str. 100
Stečajno pravo
pip - 8.2007, str. 100
Prekršajno pravo
pip - 8.2007, str. 101
Upravno pravo
pip - 8.2007, str. 102
Porez na dohodak
pip - 8.2007, str. 106
Pravo društava
pip - 8.2007, str. 106
Obvezni odnosi
pip - 8.2007, str. 107
Radno pravo
pip - 8.2007, str. 108
Odgovori na pitanja
pip - 8.2007, str. 113
Pregled novih propisa
pip - 8.2007, str. 118