Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Osnove poreznog sustava Sjedinjenih Američkih Država
pip - 10.2015, str. 3
Strane osobe i dodjela osobnoga identifikacijskog broja u RH
pip - 10.2015, str. 12
Je li propisana minimalna plaća bezuvjetno pravo radnika
pip - 10.2015, str. 18
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
pip - 10.2015, str. 23
Stjecanje vlasništva nekretnine na temelju pravnog posla
pip - 10.2015, str. 27
Kamate u potrošačko-vjerovničkom odnosu
pip - 10.2015, str. 33
Najznačajnije izmjene Kaznenog zakona iz svibnja 2015.
pip - 10.2015, str. 40
Ustup poslovnog udjela, promjene podataka u trgovačkom društvu i prijave nadležnim institucijama
pip - 10.2015, str. 49
Upravni sporovi u vezi s primjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pip - 10.2015, str. 55
Rok za donošenje podzakonskog akta
pip - 10.2015, str. 59
Učinci statusnih promjena javnih ustanova na radnopravni status zaposlenika
pip - 10.2015, str. 63
Prikaz izmjena Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
pip - 10.2015, str. 69
Domaća sudska praksa
pip - 10.2015, str. 109
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2015, str. 119
Pitanja i odgovori
pip - 10.2015, str. 126