Pravo i porezi 10/2015

Web izdanje 8,99
Osnove poreznog sustava Sjedinjenih Američkih Država
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Strane osobe i dodjela osobnoga identifikacijskog broja u RH
Autori: Marijana STRUGAR , dipl. oec.
Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.
Je li propisana minimalna plaća bezuvjetno pravo radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Stjecanje vlasništva nekretnine na temelju pravnog posla
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Kamate u potrošačko-vjerovničkom odnosu
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Najznačajnije izmjene Kaznenog zakona iz svibnja 2015.
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Ustup poslovnog udjela, promjene podataka u trgovačkom društvu i prijave nadležnim institucijama
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Upravni sporovi u vezi s primjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Rok za donošenje podzakonskog akta
Autor: Dr. sc. Jakob NAKIĆ
Učinci statusnih promjena javnih ustanova na radnopravni status zaposlenika
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.
Prikaz izmjena Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.