Pravo i porezi 8/2005

Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira - novi propisi europskog prava i prilagodba hrvatskog prava
Autor: Doc. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Actio Pauliana - pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sporna primjena čl. 34. st. 1. toč. 3. Zakona o javnom priopćavanju u sudskoj praksi
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Obveza unapređivanja postupka i prekluzija
Autor: Dr. sc. Herbert SALFICKY
O mirenju u hrvatskom usporednom pravu - miscelanea i prijedlog de lege ferenda
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Krivotvorenje novca - kaznenopravni aspekt
Autor: Mr. sc. Šime PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Edukacija službenika u državnoj upravi
Autor: Gordana JELINEK-KROŠNJAR, dipl. iur.
Uvoz robe u Republiku Hrvatsku
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Europski sud pravde i neposredno oporezivanje
Autor: Mr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Autor: Anita PEŠA
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo financija - Devizni inspektorat
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo pravosuđa
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Autorsko pravo
Žigovno pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Prekršajno pravo
Porezno pravo
Obvezni odnosi
Radno pravo
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Pravo dioničkih društava
Pravo graditeljstva
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja