Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
79.
Autor/i:
Sažetak:
    Sazivanje skupštine (čl. 443. ZTD-a)
Hashtags: