Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
64.
Autor/i:
Sažetak:
    Obveza plaćanja posebnog poreza i carine prilikom uknjižbe založnog prava na jedrilicama koje su uvezene za charter djelatnost
  • Zahtjev za poništenje zabrane otuđenja opreme, uvezene temeljem čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Carinjenje kamp prikolica
  • Carinska olakšica kod predmeta nasljeđivanja
  • Poslovanje preko carinskog skladišta
  • Osiguranje carinskog duga u postupcima smještaja opreme u slobodnu zonu
Hashtags: