Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
56.
Autor/i:
Sažetak:
    Obračun PDV-a na uslugu iznajmljivanja autobusa s osobljem stranoj agenciji - "tura" ili ne
  • PDV na godišnju članarinu - korištenje prava - koju je zaračunao inozemni poduzetnik
  • Obračun PDV-a na dobra prodana inozemnom naručitelju koja ostaju u RH
  • Ulazak u sustav PDV-a fizičkih osoba koje obavljaju pribavu osiguranja
  • Porez na dodanu vrijednost na gubitak robe u transportu do veleprodajnog skladišta kupca
  • Obračun PDV-a
Hashtags: