O mirenju u hrvatskom usporednom pravu - miscelanea i prijedlog de lege ferenda

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
O mirenju u hrvatskom usporednom pravu - miscelanea i prijedlog de lege ferenda
Stranica:
29.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
Postupak mirenja je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti svoj spor pomoću izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti nametanja obvezujućih rješenja. Razmatranja ove problematike usredotočena su na rješenja i otvorena pitanja u sklopu Zakona o mirenju, Pravilnika o mirenju, uz ukazivanje i na druge pravne izvore.
Hashtags: