Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Stranica:
69.
Autor/i:
Sažetak:
    Provedba čl. 90. st. 3. Zakona o gradnji, naplata posebne upravne pristojbe
  • Mogućnost zaštite pravnih interesa kupaca zemljišta od izmjene, dopune i/ili stavljanja izvan snage prostornih planova
  • Postava LCD ekrana
  • Obveza označavanja gradilišta
  • Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora
Hashtags: