Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
    Vrijednost predmeta spora (čl. 40. ZPP-a)
  • Sadržaj presude (čl. 338. ZPP-a)
  • Dopuštenost revizije (čl. 385. ZPP-a)
Hashtags: