Krivotvorenje novca - kaznenopravni aspekt

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Krivotvorenje novca - kaznenopravni aspekt
Stranica:
33.
Autor/i:
Mr. sc. Šime PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Toliko je različitog novca u optjecaju da niti najsavršenija i sofisticirana oprema ne može registrirati njegovu masu. Kriminal se pojavljuje svuda gdje se može ostvariti korist, profit, dobitak. Osim krivotvorenja umjetnina, vrijednosnih papira, znakova za vrijednosti, pojedinci i kriminalne organizacije krivotvore i novac. Jezgru krivotvorenja je ponekad teško otkriti jer ne mora biti unutar jedne zemlje. Danas su u uporabi savršena sredstva izrade krivotvorenih novčanica, ali i načini njihova otkrivanja.

Republika Hrvatska se nalazi unutar područja u kojem se izrađuju ili stavljaju u optjecaj krivotvorene kune, dolari, euri ili drugi novac. Stoga svi oni koji na bilo koji način skrbe o zaštiti domaćeg i stranog novca pa i svaki građanin treba biti obaviješten o krivotvorenju novca.

Ovaj članak je skroman doprinos toj obavijesti.

Hashtags: