Sporna primjena čl. 34. st. 1. toč. 3. Zakona o javnom priopćavanju u sudskoj praksi

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Sporna primjena čl. 34. st. 1. toč. 3. Zakona o javnom priopćavanju u sudskoj praksi
Stranica:
22.
Autor/i:
Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Iako Zakon o javnom priopćavanju nije više na snazi, jer je materija toga Zakona sada uređena Zakonom o medijima, on se još uvijek primjenjuje u sudskoj praksi. Naime, još uvijek ima neriješenih sudskih sporova u vezi sa slučajevima koji su se dogodili za vrijeme važenja ZJP-a i na koje se taj Zakon primjenjuje.
Hashtags: