Prekršajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Prekršajno pravo
Stranica:
82.
Autor/i:
Sažetak:
    Svrha izvidnih radnji, koje samostalno poduzimaju upravna tijela je utvrditi postojanje prekršaja, pronaći počinitelja, te otkriti predmete, tragove i druge dokaze koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica u postupku
  • Ne čini prekršaj obrtnik koji osobno radi u svom obrtu dulje od propisanog radnog vremena u tjednu
  • Neisplata plaće radniku nije sankcionirana kao prekršaj, nego je kao prekršaj sankcioniran postupak poslodavca ako isplati plaću radniku i pritom se ne pridržava odredbe o isplati iznosa najniže plaće
  • Sankcionirano je kao zasebni prekršaj vozačevo upravljanje motornim vozilom u vrijeme dok prema njemu traje izvršenje zaštitne mjere oduzimanja vozačke dozvole, koja mu je primijenjena za ranije počinjeni prometni prekršaj
  • Pisani otpravak rješenja o prekršaju ne mora imati obrazloženje u slučaju ako su se stranke nakon objave rješenja o prekršaju odrekle prava na žalbu
  • Maloljetnog počinitelja prekršaja, kojem je u postupku izrečena kazna i koji ima vlastite prihode ili imovinu, može se obvezati da naknadi troškove prekršajnog postupka
  • Zahtjev za naknadu troškova prekršajnog postupka mora se podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostave pravomoćne odluke o obustavi postupka
Hashtags: