Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
58.
Autor/i:
Sažetak:
    Utvrđivanje poreza na dohodak za 2002. godinu po godišnjoj poreznoj prijavi
  • Godišnji obračun poreza na dohodak iz primitaka od nesamostalnog rada
  • Promjena načina oporezivanja, dohodak - dobitak
  • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza - uputa o načinu utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
  • Oporezivanje dohotka od kapitala na dobitak 2004.
  • Osobni odbitak za uzdržavanu djecu koja primaju obiteljsku mirovinu
  • Oporezivanje dodatka na mirovinu
Hashtags: