Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira - novi propisi europskog prava i prilagodba hrvatskog prava

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Zlouporabe na tržištu vrijednosnih papira - novi propisi europskog prava i prilagodba hrvatskog prava
Stranica:
3.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Sažetak:
Svrha je ovoga članka utvrditi u kojem se pravcu Smjernicom iz 2003. izmijenilo uređenje insider dealinga u odnosu na Smjernicu iz 1989. i kako su Smjernicom iz 2003. po prvi put usklađene ostale tržišne manipulacije. Osim Smjernice iz 2003. potrebno je uzeti u obzir i smjernice druge razine. Na kraju se daje kratak osvrt na izmjene koje će se morati unijeti u naše pravo (Zakon o tržištu vrijednosnih papira). Strukturalno, u članku se najprije iznose rješenja europskog prava o insider tradingu, a zatim o tržišnim manipulacijama. U posljednjem se dijelu naznačuje po čemu se hrvatsko pravo razlikuje od europskoga i što bi još trebalo izmijeniti da se ono uskladi i u kojoj mjeri je hrvatska Komisija za vrijednosne papire sankcionirala tzv. zabranjena ponašanja na tržištu vrijednosnih papira.

Uvodno se napominje da se insider trading uobičajeno definira kao trgovina povlaštenim informacijama ili točnije: korištenje prednosti pri trgovanju vrijednosnim papirima stečeno poznavanjem cjenovno osjetljivih povlaštenih informacija koje se tiču izdavatelja vrijednosnih papira ili samog vrijednosnog papira. U zabranjene radnje insider tradinga ne ulaze samo kupnja i prodaja nego i savjetovanje pri kupnji (ili prodaji), odnosno odavanje povlaštenih informacija, bilo da se to čini u vlastitom ili tuđem interesu. Zadaća sveobuhvatnog koncipiranja zabranjenih radnji je spriječiti raznovrsne oblike u kojima se insider trading pojavljuje.

Hashtags: