Edukacija službenika u državnoj upravi

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Edukacija službenika u državnoj upravi
Stranica:
38.
Autor/i:
Gordana JELINEK-KROŠNJAR, dipl. iur.
Sažetak:
O edukaciji državnih službenika, kao bitnom seg-mentu državne uprave, u nastavku piše naša suradnica iz Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Hashtags: