Autorsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Autorsko pravo
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
    Oblik (forma) autorskog ugovora (čl. 55. ZAP-a)
Hashtags: