Europski sud pravde i neposredno oporezivanje

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Europski sud pravde i neposredno oporezivanje
Stranica:
48.
Autor/i:
Mr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Činjenica je da Europski sud pravde (European Court of Justice) rješava sve veći broj slučajeva iz područja oporezivanja, posebice neposrednoga. Taj se sud sve više potvrđuje kao najveći autoritet u provjeri nacionalnih poreznih zakonodavstava spram pravnog poretka EU. To je i jedan od razloga da si postavimo pitanje - je li možda ESP najmoćnija snaga koja primjenom načela prava EU uzrokuje i ubrzava prijeko potrebne nacionalne porezne reforme? Opravdano je i upitati se kreira li ta institucija u ispunjavanju svoje zadaće nova porezna načela? To su samo neka od pitanja na koja smo pokušali dati odgovor.
Hashtags: