Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Stranica:
75.
Autor/i:
Sažetak:
    Odricanje od mirovinskog staža koji nije pokriven uplatom, te zastara potraživanja i mogućnost otpisa duga zbog zastare, uz brisanje odgovarajućeg razdoblja staža osiguranja
  • Način obračuna bolovanja obrtnika
  • Zastara potraživanja po osnovi obveze uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje obrtnika uz poziv na odredbe čl. 82. Zakona o doprinosima za obvezno osiguranje (Nar. nov., br. 147/02.) kojima je uređeno pitanje zastare potraživanja
Hashtags: