Pravo i porezi 5/2012

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Otvorena pitanja pravnog uređenja kolektivnih pregovora i kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr.sc. Viktor GOTOVAC, dipl.iur.
Aktualna pitanja u vezi s probnim radom
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Osiguranje sposobnosti vraćanja (otplate) kredita kao predmet ugovora o osiguranju
Autor: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Neželjene elektroničke komunikacije – granica dopuštene promidžbe
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Bankarska garancija na poziv u sustavu javne nabave
Autor: Mr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ, dipl. iur.
Novo ustrojstvo državne uprave u RH
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Prethodno pitanje u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u naredbi o uplatnim računima za financiranje javnih potreba za 2012.
Autor: Štefica CRNKOVIĆ, dipl. oec.
Aktualnosti vezane uz brisanje društava iz sudskog registra
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Implementacija direktive o uslugama u pravo RH
Autori: Prof. dr. sc. Hana HORAK
Dr. sc. Kosjenka DUMANČIĆ , dipl. iur.