Pravo i porezi

Hotelijeri i agencije – podsjetnik na sklapanje ugovora
pip - 6.2012, str. 3
Uspostava jedinstva nekretnina – pravila upisa u zemljišne knjige
pip - 6.2012, str. 16
Poticanje zapošljavanja – novo zakonsko uređenje
pip - 6.2012, str. 23
O stečajnom upravitelju
pip - 6.2012, str. 28
Uredba o insolvencijskim postupcima kao europski Stečajni zakon
pip - 6.2012, str. 35
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci (I.)
pip - 6.2012, str. 41
Pravilnik o imovinskoj kartici sudaca s osvrtom na imovinske kartice državnih dužnosnika
pip - 6.2012, str. 46
Ratna šteta nastala djelovanjem pripadnika vojnih i paravojnih postrojba na privremeno okupiranom području RH
pip - 6.2012, str. 50
Ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora športskog natjecanja
pip - 6.2012, str. 53
Uređivanje odnosa između roditelja i djece u izvanparničnim i parničnim postupcima prema obiteljskom zakonu
pip - 6.2012, str. 59
Profesionalni ugovori športaša
pip - 6.2012, str. 63
„Jednakost oružja“ u postupku razrješenja – iz prakse Europskog suda za ljudska p
pip - 6.2012, str. 67
Domaća sudska praksa
pip - 6.2012, str. 89
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2012, str. 99
Pitanja i odgovori
pip - 6.2012, str. 106
Pregled novih propisa
pip - 6.2012, str. 109