Pravo i porezi

Factoring u poslovnoj praksi i teoriji
pip - 7.2006, str. 3
Obveznici revizije prema novom Zakonu o reviziji
pip - 7.2006, str. 10
Pravni subjekti u Pomorskom zakoniku RH
pip - 7.2006, str. 14
Imamo li doista računovodstveni sustav
pip - 7.2006, str. 17
Zastupanje ex lege i prokura
pip - 7.2006, str. 19
Druga EU smjernica o posredovanju u osiguranju i Zakon o osiguranju
pip - 7.2006, str. 27
Oporezivanje odvjetnika i javnih bilježnika
pip - 7.2006, str. 33
Postupak pred trgovačkim sudom
pip - 7.2006, str. 44
Komentar novog Zakona o investicijskim fondovima
pip - 7.2006, str. 51
Novosti vezane uz ustrojstvo i djelokrug središnjeg tijela državne uprave
pip - 7.2006, str. 60
Presude Europskoga suda o zlatnim dionicama - mogu li države zadržati posebna prava u privatiziranim trgovačkim društvima?
pip - 7.2006, str. 62
Vijesti iz Europske unije
pip - 7.2006, str. 67
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 7.2006, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 7.2006, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 7.2006, str. 84
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 7.2006, str. 86
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 7.2006, str. 89
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 7.2006, str. 90
Središnji državni ured za upravu - Zajednička komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
pip - 7.2006, str. 92
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
pip - 7.2006, str. 94
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 7.2006, str. 94
Obvezno pravo
pip - 7.2006, str. 95
Pravo trgovačkih društava
pip - 7.2006, str. 95
Parnični postupak
pip - 7.2006, str. 96
Ovršni postupak
pip - 7.2006, str. 97
Stečajno pravo
pip - 7.2006, str. 97
Prekršajno pravo
pip - 7.2006, str. 98
Porezno pravo
pip - 7.2006, str. 102
Kazneno pravo
pip - 7.2006, str. 106
Vlasnički odnosi
pip - 7.2006, str. 109
Radno pravo
pip - 7.2006, str. 110
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 7.2006, str. 113
Odgovori na pitanja
pip - 7.2006, str. 118