Pravo i porezi

Sudski raskid ugovora o radu
pip - 2.2012, str. 3
Izvanredni otkaz ugovora o radu uslijed ništavosti rješenja o imenovanju zapovjednika javne vatrogasne postrojbe
pip - 2.2012, str. 9
Novosti u uređenju rada stranaca
pip - 2.2012, str. 12
Otkaz ugovora o radu u režimu probnog rada
pip - 2.2012, str. 18
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (I.)
pip - 2.2012, str. 22
O glavnoj skupštini dioničkog društva (I.)
pip - 2.2012, str. 28
Ostvarivanje prava glasa na glavnoj skupštini dioničkog društva – što se promijenilo
pip - 2.2012, str. 39
Prikaz godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju izdavatelja vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište u RH
pip - 2.2012, str. 45
Posebna naknada trgovačkom zastupniku (II.)
pip - 2.2012, str. 48
Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
pip - 2.2012, str. 57
Proces globalizacije i europski sektorski socijalni dijalog
pip - 2.2012, str. 0
Domaća sudska praksa
pip - 2.2012, str. 107
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 2.2012, str. 117
Pitanja i odgovori
pip - 2.2012, str. 123
Pregled novih propisa
pip - 2.2012, str. 127