Pravo i porezi

Kratki komentar FIDIC-ovih Harmoniziranih uvjeta
pip - 10.2011, str. 3
Neovisnost i nagrađivanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora u upravnim odborima
pip - 10.2011, str. 8
Novi Zakon o zadrugama – poslovanje zadruge, prestanak zadruge, hrvatski savez zadruga, zadružni savezi i vrste zadruga koje imaju određene posebnosti
pip - 10.2011, str. 19
Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu)
pip - 10.2011, str. 35
O stečenim pravima i tehnološkoj cjelini – čl. 47. Zakona o privatizaciji
pip - 10.2011, str. 48
Kolektivni pregovori u uvjetima postojanja više sindikata (II.)
pip - 10.2011, str. 59
Informacijska sigurnost
pip - 10.2011, str. 59
Rješenja i drugi akti koji se donose u postupku povodom zahtjeva za pristup informacijama
pip - 10.2011, str. 70
Prikaz Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
pip - 10.2011, str. 77
Kazneno djelo neisplate plaće i povrede drugih prava iz rada
pip - 10.2011, str. 84
Nagodba pred Europskim sudom za ljudska prava – prijateljsko rješenje
pip - 10.2011, str. 93
Domaća sudska praksa
pip - 10.2011, str. 125
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2011, str. 134
Pitanja i odgovori
pip - 10.2011, str. 141
Pregled novih propisa
pip - 10.2011, str. 146