Prikaz Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Časopis: Pravo i porezi - 10.2011
Članak:
Prikaz Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Sažetak:
Hrvatski je sabor na svojoj 23. sjednici, održanoj 15. srpnja 2011., zajedno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji donio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11.) koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. Ovim se zakonom uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada odnosno ozakonjenje zgrada, pa autor u nastavku članka detaljno pojašnjava ovu materiju.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo