Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2011
Članak:
Ugovor o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu)
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Sažetak:
U br. 1/11. – 9/11. časopisa Pravo i porezi objavili smo članke o problematici turističkih ugovora. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove aktualna i bitne tematike te dajemo prikaz ugovora o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu).
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #ZOO