Pravo i porezi

Nova naredba o uplatnim računima za javna davanja
pip - 4.2002, str. 3
Pojam i obilježja javnog trgovačkog društva
pip - 4.2002, str. 14
Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
pip - 4.2002, str. 21
Pravni učinci zahtjeva za naknadu štete (prigovora) u prijevozu putnika i tereta u cestovnom prometu
pip - 4.2002, str. 25
Turistički ugovori
pip - 4.2002, str. 27
Pravo bankarskih garancija (1.) - pojam i pravna priroda
pip - 4.2002, str. 35
Sumarni eliminacijski stečaj
pip - 4.2002, str. 43
Devizno poslovanje u svjetlu novog Zakona o platnom prometu u zemlji
pip - 4.2002, str. 47
Privremene mjere kao sredstva osiguranja tražbina u radnim sporovima
pip - 4.2002, str. 50
Ugovori o osiguranju imovine
pip - 4.2002, str. 58
Carinski postupak pri uvozu motornih vozila
pip - 4.2002, str. 64
Carinska i porezna davanja pri uvozu plovila u Republiku Hrvatsku
pip - 4.2002, str. 69
Plaćanje u uvjetima novog sustava platnog prometa
pip - 4.2002, str. 70
Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova
pip - 4.2002, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 4.2002, str. 80
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 4.2002, str. 84
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 4.2002, str. 84
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 4.2002, str. 86
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 4.2002, str. 93
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2002, str. 94
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 4.2002, str. 98
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 4.2002, str. 100
Ministarstvo gospodarstva
pip - 4.2002, str. 103
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
pip - 4.2002, str. 104
Ministarstvo turizma
pip - 4.2002, str. 107
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 4.2002, str. 109
Obvezni odnosi
pip - 4.2002, str. 112
Radno pravo
pip - 4.2002, str. 113
Parnični postupak
pip - 4.2002, str. 113
Obvezni odnosi
pip - 4.2002, str. 114
Parnični postupak
pip - 4.2002, str. 114
Pravo trgovačkih društava
pip - 4.2002, str. 114
Stečaj
pip - 4.2002, str. 115
Prekršaji
pip - 4.2002, str. 115
Zakon o upravnim pristojbama
pip - 4.2002, str. 117
Zakon o porezu na dohodak
pip - 4.2002, str. 117
Zakon o zapošljavanju
pip - 4.2002, str. 118
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
pip - 4.2002, str. 119
Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave
pip - 4.2002, str. 119
Zakon o građenju
pip - 4.2002, str. 119
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 4.2002, str. 120
Zakon o upravnim sporovima
pip - 4.2002, str. 120
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 4.2002, str. 121
Zakon o porezu na dobit
pip - 4.2002, str. 121
Stečajno pravo
pip - 4.2002, str. 122
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
pip - 4.2002, str. 122
Gospodarsko pravo
pip - 4.2002, str. 123
Pravo dioničkih društava
pip - 4.2002, str. 123
Zakon o općim uvjetima poslovanja (ZOUP)
pip - 4.2002, str. 123
Porezno pravo bilance
pip - 4.2002, str. 123
Porez na dohodak/porez na plaće
pip - 4.2002, str. 124
Porezno pravo
pip - 4.2002, str. 124
Radno pravo
pip - 4.2002, str. 125
Porez na dohodak
pip - 4.2002, str. 125
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 4.2002, str. 126
Odgovori na pitanja
pip - 4.2002, str. 136
Pregled novih propisa
pip - 4.2002, str. 140