Pravo i porezi

Utuženje/ostvarenje novčane tražbine iz radnog odnosa s obzirom na vrijeme početka postupka ostvarivanja i zaštite spornog prava
pip - 3.2009, str. 3
Odgovornost poslodavca za profesionalni rizik kod naknade štete pričinjene radniku ozljedom na radu ili u vezi s radom
pip - 3.2009, str. 11
Ugovor o najmu
pip - 3.2009, str. 16
Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava na čast i ugled pravne osobe
pip - 3.2009, str. 26
Ustavno pravo na suđenje u razumnom roku
pip - 3.2009, str. 32
Treće osobe u poreznom nadzoru
pip - 3.2009, str. 33
Poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora
pip - 3.2009, str. 41
Dobro upravljanje
pip - 3.2009, str. 46
Temeljne odrednice patentne zaštite u hrvatskom pravu
pip - 3.2009, str. 49
Poreznopravna i carinskopravna borba protiv prijevara u Austriji
pip - 3.2009, str. 52
Program oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za sudionike kartela (leniency program) u pravu tržišnog natjecanja EU i RH
pip - 3.2009, str. 58