Pravo i porezi

Ugovor o osiguranju kao trgovački ugovor – sudska nadležnost u parničnom sporu
pip - 6.2008, str. 3
Primjena trgovačkih običaja
pip - 6.2008, str. 7
Ugovor o komisiji i ugovor o trgovinskom zastupanju (I.)
pip - 6.2008, str. 18
Kako upisati zemljište, građevinu i etažne dijelove u zemljišnu knjigu
pip - 6.2008, str. 27
Isključiva ili djelomična odgovornost poslodavca pri ozljedi radnika – komentar sudske odluke
pip - 6.2008, str. 35
Zaključenje stečaja banke i štedionice
pip - 6.2008, str. 37
Rješenje o uvjetima građenja
pip - 6.2008, str. 43
Cesija i kompenzacija u poreznom postupku
pip - 6.2008, str. 50
Stjecanje dozvole za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika
pip - 6.2008, str. 55
Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji i nekim drugim državama
pip - 6.2008, str. 62