Pravo i porezi

Rad upravnog odbora
pip - 7.2009, str. 3
Pravni položaj vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
pip - 7.2009, str. 11
Lokalni izbori – izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba
pip - 7.2009, str. 18
Povreda prava razmjernosti – komentar novije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
pip - 7.2009, str. 22
Je li „usmeni otkaz" ugovora o radu otkaz?
pip - 7.2009, str. 28
Zakonska zaštita „zviždača“
pip - 7.2009, str. 31
Prikaz Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
pip - 7.2009, str. 35
Prejudicijelno djelovanje kaznene presude u parničnom postupku
pip - 7.2009, str. 46
Privremena mjera od donošenja do zabilježbe u zemljišnim knjigama
pip - 7.2009, str. 52
Prividni pravni posao
pip - 7.2009, str. 55
Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj
pip - 7.2009, str. 58
Prospekt investicijskog fonda
pip - 7.2009, str. 67
Najnovije izmjene Smjernice 2006/112/EU o PDV-u u dijelovima koji se odnose na izdavanje računa
pip - 7.2009, str. 83
Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (I.)
pip - 7.2009, str. 94