Pravo i porezi 7/2009

Web izdanje 8,99
Rad upravnog odbora
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Pravni položaj vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Lokalni izbori – izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Povreda prava razmjernosti – komentar novije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Je li „usmeni otkaz" ugovora o radu otkaz?
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Zakonska zaštita „zviždača“
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Prikaz Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Prejudicijelno djelovanje kaznene presude u parničnom postupku
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Privremena mjera od donošenja do zabilježbe u zemljišnim knjigama
Autor: Božo VILUŠIČ, dipl. iur.
Prividni pravni posao
Autor: Mr. sc. Sanda KAPETANOVIĆ
Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj
Prospekt investicijskog fonda
Autori: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ, dipl. iur.
Najnovije izmjene Smjernice 2006/112/EU o PDV-u u dijelovima koji se odnose na izdavanje računa
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (I.)
Autor: Mr. sc. Emilia ČIKARA, dipl. iur.