Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (I.)
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Emilia ČIKARA, dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u ovome članku raspravlja o jednoj vrlo aktualnoj i za sada nedovoljno istraženoj problematici – potrošačkim kreditima, i to u svjetlu Direktive o ugovorima o potrošačkom kreditu 2008/48/EZ kojom se isti uređuju, a koju su članice obvezne preuzeti u svoje nacionalno zakonodavstvo. Članak je koncipiran u dva dijela, a drugi će dio biti objavljen u sljedećem broju našeg časopisa.
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU