Prividni pravni posao

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Prividni pravni posao
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Sanda KAPETANOVIĆ
Sažetak:
Prividni je pravni posao kao načelo oporezivanja u porezno-pravnom odnosu prisutan u Općem poreznom zakonu od početka njegove primjene. No, u praksi poreznog nadzora ova se zakonska odredba rijetko primjenjuje. O ovom obliku izbjegavanja porezne obveze pročitajte u nastavku članka. 
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo