Je li „usmeni otkaz" ugovora o radu otkaz?

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Je li „usmeni otkaz" ugovora o radu otkaz?
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Otkaz ugovora o radu je jedan od načina prestanka ugovora o radu, a sam Zakon o radu precizira da isti mora biti u pisanoj formi. No, jedna odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske zbunjuje s obzirom na to da je isti svojom odlukom priznao usmenu formu otkaza, na način da je u istoj iznesao sljedeće – usmeni otkaz ugovora o radu je odluka i protiv nje je dopuštena sudska zaštita pod uvjetima i rokovima propisanim samim Zakonom o radu, pri čemu se ne razlikuje otkaz poslodavca od otkaza radnika.
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo