Prospekt investicijskog fonda

Časopis: Pravo i porezi - 7.2009
Članak:
Prospekt investicijskog fonda
Stranica:
67.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom se članku autori bave problematikom prospekata investicijskih fondova po hrvatskom Zakonu o investicijskim fondovima, uz poredbenopravni prikaz iste problematike u njemačkom i austrijskom pravu, te se, u ključnim elementima, poziva i na pravno uređenje prospekata i statuta investicijskih fondova u pravu EU. Posebno su obrađena pitanja koja se odnose na pojam i sadržaj prospekta, cjelovitog i skraćenog, govori se o načelima istinitosti i potpunosti podataka objavljenih u prospektu uz naznačavanje posljedica nepoštovanja tih načela te o uvjetima odobravanja, objavljivanja i izmjene prospekta investicijskog fonda. U drugom dijelu ovog članka, koji će biti objavljen u sljedećem broju našeg časopisa, bit će obrađen institut statuta investicijskog fonda.
Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #ZTD