Pravo i porezi

Kratki komentar FIDIC-ove „Srebrne knjige“ – ugovori „ključ u ruke“
pip - 5.2011, str. 3
Bitna povreda ugovora i pravo prodavatelja na otklanjanje neispunjenja u naknadnom roku prema Konvenciji UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe
pip - 5.2011, str. 14
Ugovor o uslugama kampiranja, ugovor o smještaju u turističkim apartmanima te timesharingu
pip - 5.2011, str. 24
Ugovor o osiguranju pravne zaštite
pip - 5.2011, str. 38
Novo uređenje žalbe u ovršnom postupku
pip - 5.2011, str. 44
Povrat u prijašnje stanje
pip - 5.2011, str. 58
Način raspolaganja zakupninom od poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
pip - 5.2011, str. 62
Praksa Europskog suda za ljudska prava vezana za „zviždače“
pip - 5.2011, str. 64
O pravnim posljedicama odluka Ustavnog suda o neustavnosti Zakona
pip - 5.2011, str. 70
Zakonski okvir poslovanja društava za reosiguranje s osvrtom na specifičnost financijskog izvještavanja
pip - 5.2011, str. 73
Usklađivanje u području prava društava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU
pip - 5.2011, str. 86
Domaća sudska praksa
pip - 5.2011, str. 130
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2011, str. 142
Pitanja i odgovori
pip - 5.2011, str. 148
Pregled novih propisa
pip - 5.2011, str. 151