Usklađivanje u području prava društava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Usklađivanje u području prava društava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU
Stranica:
86.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Hana HORAK
Mr. spec. Kosjenka DUMANČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome se članku razmatra aktualno pitanje koje se odnosi na usklađivanje unutar područja prava trgovačkih društava RH s pravnom stečevinom EU. U tom smislu autorice smatraju da je potrebno dati objašnjenja određenih pojmova u europskom pravu i pravu društava koji su bitni i utječu na harmonizaciju nacionalnih prava. Želi se uputiti na određene probleme pri harmonizaciji te na pozitivne i negativne učinke iste, odnosno brojne izmjene i dopune nacionalnog zakonodavstva u državama članicama s možebitnim upitnim učincima.
Hashtags:
#Pravo, #PravoEU