Zakonski okvir poslovanja društava za reosiguranje s osvrtom na specifičnost financijskog izvještavanja

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Zakonski okvir poslovanja društava za reosiguranje s osvrtom na specifičnost financijskog izvještavanja
Stranica:
73.
Autor/i:
Ivana KOŽIĆ, bacc. oec.
Sažetak:
Otvaranjem pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji započelo je sveobuhvatno usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. U cilju ujednačavanja hrvatskog zakonodavstva s pravom EU, Zakon o osiguranju i na temelju njega doneseni pojedinačni pravilnici, upute i smjernice kontinuirano se prilagođavaju smjernicama EU, čime se postiže postupno prilagođavanje poslovanja domaćih društava za osiguranje, odnosno reosiguranje uvjetima koji ih očekuju trenutkom pristupanja EU te njihovim ulaskom na europsko tržište osiguranja velike konkurentnosti. U takvim strogo kontroliranim gospodarskim uvjetima društva za reosiguranje u RH posluju pod striktnom zakonskom regulativom i nadzorom ovlaštenih institucija unutar čega zakonodavstvo iz područja poslovanja, računovodstva i financijskog izvještavanja društava za reosiguranje također doživljava znatne promjene.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo