Kratki komentar FIDIC-ove „Srebrne knjige“ – ugovori „ključ u ruke“

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Kratki komentar FIDIC-ove „Srebrne knjige“ – ugovori „ključ u ruke“
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi br. 3/11. i 4/11. objavili smo dva članka koja su se bavila FIDIC-ovim izdanjima pod skraćenim naslovom „Crvena knjiga“ i „Žuta knjiga“. Riječ je o uvjetima ugovora za izvođenje radova građenja nisko i visokogradnje te za izvođenje građevinskih radova koji su vezani za isporuku opreme. Razlikovanje tih dvaju uvjeta ugovora ne temelji se na prirodi poslova koje preuzima Izvođač, već na prirodi ugovornih obveza. Naime, dok je „Crvena knjiga“ namijenjena radovima za koje projekt daje Naručitelj i kod kojih se očekuje da Izvođač izvodi radove prema tom projektu, kod Žute knjige, za objekt i za opremu koja će se ugraditi u objekt, projekt daje Izvođač.

U ovome članku obradit ćemo treću knjigu FIDIC-ovih uvjeta ugovora poznatu pod skraćenim imenom „Nova Srebrna knjiga“, koja je posebno priređena za izvođenje radova uz klauzulu „ključ u ruke“.

Hashtags:
#Pravo, #ZOO