Ugovor o uslugama kampiranja, ugovor o smještaju u turističkim apartmanima te timesharingu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Ugovor o uslugama kampiranja, ugovor o smještaju u turističkim apartmanima te timesharingu
Stranica:
24.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim GORENC, glavni urednik
Sažetak:
U br. 1/11., 2/11., 3/11. i 4/11. našega časopisa objavili smo članke o problematici turističkih ugovora. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove aktualne i bitne tematike tako da dajemo prikaz ugovora o uslugama kampiranja, ugovora o smještaju u turističkim apartmanima te timesharingu.
Hashtags:
#Pravo, #ZOO