Povrat u prijašnje stanje

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Povrat u prijašnje stanje
Stranica:
58.
Autor/i:
Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:
Radnje u parničnom postupku odvijaju se po pravilima i po redoslijedu koji su određeni pravilima parničnog postupka.1 Stranke mogu poduzimati određene radnje u postupku u određeno vrijeme i u određenom stadiju postupka, međutim, svojom pasivnošću (nepoduzimanjem određenih radnji) ili propuštanjem određenih rokova ili ročišta stranke mogu ugroziti tijek parničnog postupka pa zakonodavac pravilima o prekluziji određenih prava želi sankcionirati radnje propuštanja. Pritom se uvijek polazi od pretpostavke da je stranka mogla poduzeti propuštenu radnju ili pristupiti ročištu. Ako ta pretpostavka nije točna, a da bi se spriječile posljedice propusta, zakonodavac je institutom povrata u prijašnje stanje omogućio otklanjanje tih negativnih posljedica u slučaju opravdanog propuštanja.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo