Način raspolaganja zakupninom od poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Način raspolaganja zakupninom od poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
Stranica:
62.
Autor/i:
Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovom članku, kroz komentar jedne sudske odluke, daje odgovor na pitanje utječe li način raspolaganja zakupninom od poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu od strane Republike Hrvatske na pravo općine na isplatu dijela zakupnine.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #Pravo, #StvarnoPravo, #UpravnoPravo