Ugovor o osiguranju pravne zaštite

Časopis: Pravo i porezi - 5.2011
Članak:
Ugovor o osiguranju pravne zaštite
Stranica:
38.
Autor/i:
Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U članku se govori o ugovoru o osiguranju pravne zaštite (OPZ) na temelju kojeg se osiguratelj obvezuje osiguraniku snositi (plaćati) pravne troškove u situaciji kada mu je potrebna pravna pomoć, odnosno kada ostvaruje svoje pravne interese u različitim pravnim postupcima. U članku se pokušava odrediti pojam ugovora o osiguranju pravne zaštite. Nastavlja se s izlaganjem o riziku u osiguranju pravne zaštite te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravni troškovi da bi bili predmetom pokrića ove vrste osiguranja. Potom se govori o određivanju osiguranog slučaja te o pravima i obvezama ugovornih strana. Na kraju članka daje se pregled odredaba o osiguranju pravne zaštite u pojedinim uvjetima osiguranja u RH. Ujedno se navodi kako je kod nas OPZ vrlo slabo razvijen, s vrlo malo samostalnih uvjeta OPZ-a. Elementi OPZ-a nalaze se u klauzulama o pravnoj zaštiti u uvjetima osiguranja od odgovornosti i u uvjetima osiguranja dodatnih pokrića. Glavna im je značajka postojanje vrlo ograničenog pokrića, namijenjenog uskoj grupi osiguranika.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo