Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Izmjene i dopune Općega poreznog zakona u 2015. godini
pip - 4.2015, str. 3
Zastara potraživanja radnika prema poslodavcu u svjetlu novog Zakona o radu
pip - 4.2015, str. 12
Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na novčanoj tražbini po računu (II.)
pip - 4.2015, str. 22
Postojanje tražbine kao uvjet dopuštenosti prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
pip - 4.2015, str. 31
Opasna stvar - osvrt na sudske odluke
pip - 4.2015, str. 34
Nagrada i naknada troškova poreznog zastupnika po službenoj dužnosti
pip - 4.2015, str. 38
Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi
pip - 4.2015, str. 41
Domaća sudska praksa
pip - 4.2015, str. 0
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 4.2015, str. 87
Pitanja i odgovori
pip - 4.2015, str. 95